Design on laptop mockup

Giới thiệu
Paddington Hotel & Services

Paddington là một công ty chuyên quản lý các khách sạn cao cấp, hiện đại chuẩn 5 sao với phương châm "tạo ra nhưng khoảng khắc như đang ở trong chính ngôi nhà yêu thương của bạn"

seperate line

Kiểu chữ & màu sắc

Alphatbet A

Libre Baskerville

Libre Baskerville

Regular

abcdefghiklmnopqrstuvxyz
1234567890

Bold

abcdefghiklmnopqrstuvxyz
1234567890

Italic

abcdefghiklmnopqrstuvxyz
1234567890

#53534D #C8BA8C #9A824C #EBE8E2

Thiết kế

Project Paddington homepage design
Project Paddington phone design
Project Paddington phone design

Giao diện máy tính

Project Paddington desktop design

giao diện điện thoại

Project Paddington mobile designs